Menu Zamknij

Dostęp do informacji publicznych

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. realizuje obowiązki wynikające z Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. poprzez zamieszczanie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w serwisie www Spółki. Dane publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych zgodnie z art.10 – 15 ww. Ustawy. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Autor: Paweł Tekień
Data publikacji: 19 września, 2022 11:34:47
Data modyfikacji: 28 listopada, 2022 09:34:36

Skip to content